Domein overstijgende ICT

Hubit is een bedrijf gespecialiseerd in domein overstijgende problematiek. Hierbij dekt zij zowel technische domein-overstijgende problematiek en ICT-domein overstijgende problematiek. Geregeld is gewerkt met verhoudingen zonder machtsrelatie, waarbij sterk sturend vanuit gedeelde belangen resultaten behaald worden. 

 

In het verleden uitgevoerde trajecten omvatten: 

  • Interorganisationele aanbestedingen van verschillende regionale (semi-)overheidsorganen, educatieve instellingen en stichtingen

  • Interorganisationele technische samenwerking op verschillende technische domeinen

  • Intraorganisatorische samenwerkingsverbanden

  • Implementatietrajecten van meervoudige technische domeinen

  • Beleidstrajecten en advisering